(0) 0.00€

Noteikumi

1. KĀ IEPIRKTIES?

Pirkumu interneta veikalā www.btcentrs.lv var veikt jebkurš klients, un pirkuma noformēšanai nav nepieciešama reģistrēšanās.

2. PASŪTĪJUMI

Pasūtījumus var veikt: jebkurā diennakts laikā, atlasot preces internetā. Pasūtījumu apstrāde notiek darba dienās no 10.00 līdz 16.00. Veicot pasūtījumu citā laikā, tas tiek apstrādāts nākamajā darba dienā.

2.1. Solis - izvēlaties preci

2.2. Solis - pievienojat preci iepirkuma grozam
2.3. Solis - aizpildāt pasūtījuma formu un spiežat Turpināt un Apstiprināt pasūtījumu

Preces ir iespējams sānemt mūsu birojā bez maksas, vai izvēlēties kādu no piedāvātajiem piegādes veidiem, kas ir par maksu.

3. APMAKSAS VEIDI

Par iegādātajām precēm ir iespējams norēķināties veicot pārskaitījumu.

Privātpersonām

Apmaksa ar pārskaitījumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins. Preci varēsiet saņemt pēc tam, kad nauda būs ienākusi mūsu kontā. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina/pavadzīmes oriģinālu.

Juridiskām personām

Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas, ja vien nav noslēgts sadarbības līgums, kas paredz citus apmaksas nosacījumus. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet rēķina/pavadzīmes oriģinālu.

4. DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

5. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana:
5.1.   Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a)    fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu;
b)    juridiskās personas.

5.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.
5.3.    Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
5.4.    Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu.Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
5.5.    Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
5.6.    Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
5.7.    Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
5.8.    Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektroniska PVN pavadzīme ar pirkuma informāciju. Elektroniska pavadzīme tiek sūtīta uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.
5.9.    Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.